80 anni

  • HPY06
  • Chanel

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuât: Dezzani

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Barbera

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Barbera

Sản phẩm cùng loại