Barricone

  • HPY01
  • Chanel

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Rocca & Figli

Nồng độ: 13,5%

Giống nho: Primitivo

Nồng độ: 13,5%

Giống nho: Primitivo

Sản phẩm cùng loại