Chateauneuf du Pape

  • HPP03
  • Chanel

Xuất xứ: Pháp

Niên vụ: 2015

Nồng độ: 14,5%

Niên vụ: 2015

Nồng độ: 14,5%

Sản phẩm cùng loại