Clos Saint Vincent

  • HPP02
  • Chanel

Xuất xứ:  Pháp

Đẳng cấp: Saint Emillon Gran Cru

Niên vụ: 2013

Nồng độ: 12,5%

Đẳng cấp: Saint Emillon Gran Cru

Niên vụ: 2013

Nồng độ: 12,5%

Sản phẩm cùng loại