Familia Schroeder Gold

  • HPAr2
  • Chanel

Xuất xứ: Argentina

Nhà sản xuất: Patagonia

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Cabernet Franc

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Cabernet Franc

Sản phẩm cùng loại