Familia Schroeder

  • HPAr1
  • Chanel

Xuất xứ: Argentina

Nhà sản xuất: Patagonia

Nồng độ: 14%

Giống nho: Malbec

Nồng độ: 14%

Giống nho: Malbec

Sản phẩm cùng loại