Ludi

  • HĐY12
  • Chanel

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Velenosi

Nồng độ: 15%

Giống nho: Montepulciano, Cabernet Sauvignon, Merlot

Nồng độ: 15%

Giống nho: Montepulciano, Cabernet Sauvignon, Merlot

Sản phẩm cùng loại