Maso

  • HPY08
  • Chanel

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuât: Cavit

Nồng độ: 14%

Giống nho: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gerurztraminer, Riesling

Nồng độ: 14%

Giống nho: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gerurztraminer, Riesling

Sản phẩm cùng loại