Quattro Vicariati

  • HPY07
  • Chanel

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuât: Cavit

Nồng độ: 13%

Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

Nồng độ: 13%

Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

Sản phẩm cùng loại