Rios White (Reserva)

  • HPCL10
  • Chanel

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Casas Del Toqui

Nồng độ:  14%

Giống nho: Chardonnay 100%

Nồng độ:  14%

Giống nho: Chardonnay 100%

Sản phẩm cùng loại