Rios White

  • HPCL08
  • Chanel

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Casas Del Toqui

Nồng độ:  13,5%

Giống nho: Chardonnay

Nồng độ:  13,5%

Giống nho: Chardonnay

Sản phẩm cùng loại