Roggio

  • HPY11
  • Chanel

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Velenosi

Nồng độ: 15%

Giống nho: Montepulciano, Sangiovese

Nồng độ: 15%

Giống nho: Montepulciano, Sangiovese

Sản phẩm cùng loại