Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Cantine San Marzano

Nồng độ: 13,5%

Giống nhoNegroamaro

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Cantine San Marzano

Nồng độ: 13,5%

Giống nhoNegroamaro

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Cantine San Marzano

Nồng độ: 13,5%

Giống nhoNegroamaro

IL Pumo Negroamaro

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Cantine San Marzano Nồng độ: 13,5% Giống nho: Negroamaro Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Cantine San Marzano Nồng...
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Đẳng cấp: Grand Cru Classe en 1855

Niên vụ: 2012

Nồng độ: 13%

Chateau Durfort Vivens

0 ₫

Xuất xứ: Pháp Đẳng cấp: Grand Cru Classe en 1855 Niên vụ: 2012 Nồng độ: 13%
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Đẳng cấp: Grand Cru Classe en 1855

Niên vụ: 2012

Nồng độ: 13%

Chateau Pedesclaux

0 ₫

Xuất xứ: Pháp Đẳng cấp: Grand Cru Classe en 1855 Niên vụ: 2012 Nồng độ: 13%
Mua hàng

Xuất xứ:  Pháp

Đẳng cấp: Grand Cru Classe en 1855

Niên vụ: 2012

Nồng độ: 13%

Chateau Camensac

0 ₫

Xuất xứ:  Pháp Đẳng cấp: Grand Cru Classe en 1855 Niên vụ: 2012 Nồng độ: 13%
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Vùng: Haut - Medoc

Niên vụ: 2013

Nồng độ: 13,5

La Closerie de Camensac

0 ₫

Xuất xứ: Pháp Vùng: Haut - Medoc Niên vụ: 2013 Nồng độ: 13,5
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Niên vụ: 2015

Nồng độ: 14,5%

Chateauneuf du Pape

0 ₫

Xuất xứ: Pháp Niên vụ: 2015 Nồng độ: 14,5%
Mua hàng

Xuất xứ:  Pháp

Đẳng cấp: Saint Emillon Gran Cru

Niên vụ: 2013

Nồng độ: 12,5%

Clos Saint Vincent

0 ₫

Xuất xứ:  Pháp Đẳng cấp: Saint Emillon Gran Cru Niên vụ: 2013 Nồng độ: 12,5%
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Đẳng cấp: Saint Emillon Gran Cru

Niên vụ: 2013

Nồng độ: 12,5%

Tertre du Moulin

0 ₫

Xuất xứ: Pháp Đẳng cấp: Saint Emillon Gran Cru Niên vụ: 2013 Nồng độ: 12,5%
Mua hàng

Xuất xứ: Argentina

Nhà sản xuất: Patagonia

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Cabernet Franc

Familia Schroeder Gold

0 ₫

Xuất xứ: Argentina Nhà sản xuất: Patagonia Nồng độ: 14,5% Giống nho: Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Cabernet Franc
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Velenosi

Nồng độ: 15%

Giống nho: Montepulciano, Cabernet Sauvignon, Merlot

Ludi

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Velenosi Nồng độ: 15% Giống nho: Montepulciano, Cabernet Sauvignon, Merlot
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Velenosi

Nồng độ: 15%

Giống nho: Montepulciano, Sangiovese

Roggio

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Velenosi Nồng độ: 15% Giống nho: Montepulciano, Sangiovese
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Rocca & Figli

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Negroamaro, Malvasia Neva

Rocca

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Rocca & Figli Nồng độ: 14,5% Giống nho: Negroamaro, Malvasia Neva
Mua hàng