Xuất xứ: Pháp

Nhà sản xuất: Le Grand chais de France

Nồng độ: 13,5%

Giống nho: 74% Merlot, 26% Cabernet Sauvignon

Chateau Laubes

0 ₫

Xuất xứ: Pháp Nhà sản xuất: Le Grand chais de France Nồng độ: 13,5% Giống nho: 74% Merlot, 26% Cabernet Sauvignon
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Schola Sarmenti

Nồng độ: 18%

Giống nho: Primitivo 100%

 

Diciotto

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Schola Sarmenti Nồng độ: 18% Giống nho: Primitivo 100%  
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Schola Sarmenti

Nồng độ: 20%

Giống nho: 100% Primitivo

Đây là loại rượu Passio 20 độ tuyệt vời

Corimei

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Schola Sarmenti Nồng độ: 20% Giống nho: 100% Primitivo Đây là loại rượu Passio 20 độ tuyệt vời
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Schola Sarmenti

Nồng độ: 15,5%

Giống nho: Negroamaro 60% - 40% Primitivo

Nauna

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Schola Sarmenti Nồng độ: 15,5% Giống nho: Negroamaro 60% - 40% Primitivo
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Schola Sarmenti

Nồng độ: 14%

Giống nho: Primitivo 70% – Negroamaro 30%

Artetica

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Schola Sarmenti Nồng độ: 14% Giống nho: Primitivo 70% – Negroamaro 30%
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Schola Sarmenti

Nồng độ: 15%

Giống nho: Primitivo 100%

Cubardi

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Schola Sarmenti Nồng độ: 15% Giống nho: Primitivo 100%
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Schola Sarmenti

Nồng độ: 14%

Giống nho: Negroamaro 80% – Malvasia Nera 20%

Nerio

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Schola Sarmenti Nồng độ: 14% Giống nho: Negroamaro 80% – Malvasia Nera 20%
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Schola Sarmenti

Giống nho: 100% Negroamaro 

Nồng độ: 13,5 %

Roccamora

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Schola SarmentiGiống nho: 100% Negroamaro  Nồng độ: 13,5 %
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Schola Sarmenti

Nồng độ: 14%

Giống nho: 50% Negroamaro, 50% Primitivo

Armentino

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Schola Sarmenti Nồng độ: 14% Giống nho: 50% Negroamaro, 50% Primitivo
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nồng độ: 10,5%

Đây là loại rượu vang ngọt

Festivo

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nồng độ: 10,5% Đây là loại rượu vang ngọt
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Patagonia

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Aurea (Icon)

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Patagonia Nồng độ: 14,5% Giống nho: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Patagonia

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon

Patagonia (Family Reseva)

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Patagonia Nồng độ: 14,5% Giống nho: Cabernet Sauvignon
Mua hàng