Loại rượu : vang trắng

Giống nho : Malvasia

Độ cồn :12,5%

Dung tích : 750ml

125 MALVASIA

0 ₫

Loại rượu : vang trắng Giống nho : Malvasia Độ cồn :12,5% Dung tích : 750ml
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Emilian

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Chardonnay

 

Novas Gran Reserva Chardonnay

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Emilian Nồng độ: 14,5% Giống nho: Chardonnay  
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Fantini Bagno

Nồng độ: 12,5%

Giống nho: Sauvignon Blanc, Traminer, Pecorino e Cococciola

Fantini Collection Superme Italian White Blend

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Fantini Bagno Nồng độ: 12,5% Giống nho: Sauvignon Blanc, Traminer, Pecorino e Cococciola
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: San Marzano

Nồng độ: 12,5%

Giống nho: Verdeca

Talò Verdeca

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: San Marzano Nồng độ: 12,5% Giống nho: Verdeca
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: San Marzano

Nồng độ: 12,5%

Giống nho: Moscato.

Estella Moscato

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: San Marzano Nồng độ: 12,5% Giống nho: Moscato.
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: San Marzano

Nồng độ: 12%

Giống nho: Fiano

Estella Fiano

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: San Marzano Nồng độ: 12% Giống nho: Fiano
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Cantine San Marzano

Nồng độ: 13,5%

Giống nho: 50% Malvasia Bianca, 50% Sauvignon Blanc.

IL Pumo Sauvignon Malvasia

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Cantine San Marzano Nồng độ: 13,5% Giống nho: 50% Malvasia Bianca, 50% Sauvignon Blanc.
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuât: Cavit

Nồng độ: 12,5%

Giống nho: Sauvignon Blanc

Bottega Vinai White

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuât: Cavit Nồng độ: 12,5% Giống nho: Sauvignon Blanc
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Casas Del Toqui

Nồng độ:  14%

Giống nho: Chardonnay 100%

Rios White (Reserva)

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Casas Del Toqui Nồng độ:  14% Giống nho: Chardonnay 100%
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Casas Del Toqui

Nồng độ:  13,5%

Giống nho: Chardonnay

Rios White

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Casas Del Toqui Nồng độ:  13,5% Giống nho: Chardonnay
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Vina La Rosa

Nồng độ:  13,5%

Giống nho: Chardonnay

La Capitana White

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Vina La Rosa Nồng độ:  13,5% Giống nho: Chardonnay
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Vina La Rosa

Nồng độ:  13,5%

Giống nho: Chardonnay

La Palma White (Reserva)

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Vina La Rosa Nồng độ:  13,5% Giống nho: Chardonnay
Mua hàng