Xuất xứ: Italia

Nồng độ: 14.5%

Giống nho: Malvassia Nera

M Merlot Salento Limited Edition

0 ₫

Xuất xứ: Italia Nồng độ: 14.5% Giống nho: Malvassia Nera
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Cantine San Marzano

Nồng độ: 13,5%

Giống nho: 85% Negroamaro, 15% Malvasia Nera từ Brindisi.

Talò Salice Salentino

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Cantine San Marzano Nồng độ: 13,5% Giống nho: 85% Negroamaro, 15% Malvasia Nera từ Brindisi.
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Cantine San Marzano

Nồng độ: 13,5%

Giống nho: Malvasia Nera

Talò Malvasia Nera

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Cantine San Marzano Nồng độ: 13,5% Giống nho: Malvasia Nera
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Cantine San Marzano

Nồng độ: 13,5%

Giống nho: Negroamaro.

Talò Negroamaro

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Cantine San Marzano Nồng độ: 13,5% Giống nho: Negroamaro.
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: San Marzano

Nồng độ: 12,5%

Giống nho: Verdeca

Talò Verdeca

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: San Marzano Nồng độ: 12,5% Giống nho: Verdeca
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: San Marzano

Nồng độ: 12,5%

Giống nho: Moscato.

Estella Moscato

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: San Marzano Nồng độ: 12,5% Giống nho: Moscato.
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: San Marzano

Nồng độ: 12%

Giống nho: Fiano

Estella Fiano

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: San Marzano Nồng độ: 12% Giống nho: Fiano
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Cantine San Marzano

Nồng độ: 13,5%

Giống nhoNegroamaro

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Cantine San Marzano

Nồng độ: 13,5%

Giống nhoNegroamaro

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Cantine San Marzano

Nồng độ: 13,5%

Giống nhoNegroamaro

IL Pumo Negroamaro

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Cantine San Marzano Nồng độ: 13,5% Giống nho: Negroamaro Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Cantine San Marzano Nồng...
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Cantine San Marzano

Nồng độ: 13,5%

Giống nho: 50% Malvasia Bianca, 50% Sauvignon Blanc.

IL Pumo Sauvignon Malvasia

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Cantine San Marzano Nồng độ: 13,5% Giống nho: 50% Malvasia Bianca, 50% Sauvignon Blanc.
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Đẳng cấp: Grand Cru Classe en 1855

Niên vụ: 2012

Nồng độ: 13%

Chateau Durfort Vivens

0 ₫

Xuất xứ: Pháp Đẳng cấp: Grand Cru Classe en 1855 Niên vụ: 2012 Nồng độ: 13%
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Đẳng cấp: Grand Cru Classe en 1855

Niên vụ: 2012

Nồng độ: 13%

Chateau Pedesclaux

0 ₫

Xuất xứ: Pháp Đẳng cấp: Grand Cru Classe en 1855 Niên vụ: 2012 Nồng độ: 13%
Mua hàng

Xuất xứ:  Pháp

Đẳng cấp: Grand Cru Classe en 1855

Niên vụ: 2012

Nồng độ: 13%

Chateau Camensac

0 ₫

Xuất xứ:  Pháp Đẳng cấp: Grand Cru Classe en 1855 Niên vụ: 2012 Nồng độ: 13%
Mua hàng