Xuất xứ: Pháp

Vùng: Haut - Medoc

Niên vụ: 2013

Nồng độ: 13,5

La Closerie de Camensac

0 ₫

Xuất xứ: Pháp Vùng: Haut - Medoc Niên vụ: 2013 Nồng độ: 13,5
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Niên vụ: 2015

Nồng độ: 14,5%

Chateauneuf du Pape

0 ₫

Xuất xứ: Pháp Niên vụ: 2015 Nồng độ: 14,5%
Mua hàng

Xuất xứ:  Pháp

Đẳng cấp: Saint Emillon Gran Cru

Niên vụ: 2013

Nồng độ: 12,5%

Clos Saint Vincent

0 ₫

Xuất xứ:  Pháp Đẳng cấp: Saint Emillon Gran Cru Niên vụ: 2013 Nồng độ: 12,5%
Mua hàng

Xuất xứ: Pháp

Đẳng cấp: Saint Emillon Gran Cru

Niên vụ: 2013

Nồng độ: 12,5%

Tertre du Moulin

0 ₫

Xuất xứ: Pháp Đẳng cấp: Saint Emillon Gran Cru Niên vụ: 2013 Nồng độ: 12,5%
Mua hàng

Xuất xứ: Argentina

Nhà sản xuất: Patagonia

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Cabernet Franc

Familia Schroeder Gold

0 ₫

Xuất xứ: Argentina Nhà sản xuất: Patagonia Nồng độ: 14,5% Giống nho: Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Cabernet Franc
Mua hàng

Xuất xứ: Argentina

Nhà sản xuất: Patagonia

Nồng độ: 14%

Giống nho: Malbec

Familia Schroeder

0 ₫

Xuất xứ: Argentina Nhà sản xuất: Patagonia Nồng độ: 14% Giống nho: Malbec
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Velenosi

Nồng độ: 15%

Giống nho: Montepulciano, Cabernet Sauvignon, Merlot

Ludi

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Velenosi Nồng độ: 15% Giống nho: Montepulciano, Cabernet Sauvignon, Merlot
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Velenosi

Nồng độ: 15%

Giống nho: Montepulciano, Sangiovese

Roggio

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Velenosi Nồng độ: 15% Giống nho: Montepulciano, Sangiovese
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Rocca & Figli

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Negroamaro, Malvasia Neva

Rocca

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Rocca & Figli Nồng độ: 14,5% Giống nho: Negroamaro, Malvasia Neva
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Velenosi

Nồng độ: 14%

Giống nho: Montepulciano, Sangiovese

Brecciarolo Gold

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Velenosi Nồng độ: 14% Giống nho: Montepulciano, Sangiovese
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuât: Cavit

Nồng độ: 14%

Giống nho: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gerurztraminer, Riesling

Maso

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuât: Cavit Nồng độ: 14% Giống nho: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gerurztraminer, Riesling
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuât: Cavit

Nồng độ: 13%

Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

Quattro Vicariati

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuât: Cavit Nồng độ: 13% Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
Mua hàng