Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuât: Dezzani

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Barbera

80 anni

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuât: Dezzani Nồng độ: 14,5% Giống nho: Barbera
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuât: Cavit

Nồng độ: 12,5%

Giống nho: Sauvignon Blanc

Bottega Vinai White

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuât: Cavit Nồng độ: 12,5% Giống nho: Sauvignon Blanc
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuât: Cavit

Nồng độ: 14%

Giống nho: Cabernet Sauvignon

Bottega Vinai Red

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuât: Cavit Nồng độ: 14% Giống nho: Cabernet Sauvignon
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuât: Rocca & Figli

Nồng độ: 14%

Giống nho: Negroamaro

Torridoro Negroamaro

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuât: Rocca & Figli Nồng độ: 14% Giống nho: Negroamaro
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuât: Rocca & Figli

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Torridoro Cabernet - Merlot

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuât: Rocca & Figli Nồng độ: 14,5% Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot
Mua hàng

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuất: Rocca & Figli

Nồng độ: 13,5%

Giống nho: Primitivo

Barricone

0 ₫

Xuất xứ: Ý Nhà sản xuất: Rocca & Figli Nồng độ: 13,5% Giống nho: Primitivo
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Ocho Tierras

Nồng độ:  15,4%

Giống nho: Cabernet Sauvignon,  Carmenere

Ocho 24

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Ocho Tierras Nồng độ:  15,4% Giống nho: Cabernet Sauvignon,  Carmenere
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Ocho Tierras

Nồng độ:  15,5%

Giống nho: Syrah

 

Ocho 10

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Ocho Tierras Nồng độ:  15,5% Giống nho: Syrah  
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: In Vina

Nồng độ:  14,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon

Wirin

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: In Vina Nồng độ:  14,5% Giống nho: Cabernet Sauvignon
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Casas Del Toqui

Nồng độ:  14%

Giống nho: Cabernet Sauvignon

Codigo

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Casas Del Toqui Nồng độ:  14% Giống nho: Cabernet Sauvignon
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Vina La Rosa

Nồng độ:  14,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon, Carmenere, Merlot

Don Reca

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Vina La Rosa Nồng độ:  14,5% Giống nho: Cabernet Sauvignon, Carmenere, Merlot
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Casas Del Toqui

Nồng độ:  14%

Giống nho: Syrah

Rios Gran Reserva Syrah

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Casas Del Toqui Nồng độ:  14% Giống nho: Syrah
Mua hàng