Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Casas Del Toqui

 Nồng độ:  14%

Giống nho: Cabernet Sauvignon

Rios Gran Reserva Cabernet Sauvignon

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Casas Del Toqui  Nồng độ:  14% Giống nho: Cabernet Sauvignon
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Casas Del Toqui

Nồng độ:  14%

Giống nho: Chardonnay 100%

Rios White (Reserva)

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Casas Del Toqui Nồng độ:  14% Giống nho: Chardonnay 100%
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Casas Del Toqui

Nồng độ:  13,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon 100%

Rios Red (Reserva)

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Casas Del Toqui Nồng độ:  13,5% Giống nho: Cabernet Sauvignon 100%
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Casas Del Toqui

Nồng độ:  13,5%

Giống nho: Chardonnay

Rios White

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Casas Del Toqui Nồng độ:  13,5% Giống nho: Chardonnay
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Casas Del Toqui

Nồng độ:  13,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon 100%

Rios Red

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Casas Del Toqui Nồng độ:  13,5% Giống nho: Cabernet Sauvignon 100%
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Vina La Rosa

Nồng độ:  13,5%

Giống nho: Chardonnay

La Capitana White

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Vina La Rosa Nồng độ:  13,5% Giống nho: Chardonnay
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Vina La Rosa

Nồng độ:  14,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon - Carmenere

La Capitana Red

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Vina La Rosa Nồng độ:  14,5% Giống nho: Cabernet Sauvignon - Carmenere
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Vina La Rosa

Nồng độ:  13,5%

Giống nho: Chardonnay

La Palma White (Reserva)

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Vina La Rosa Nồng độ:  13,5% Giống nho: Chardonnay
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Vina La Rosa

Nồng độ:  14%

Giống nho: Cabernet Sauvignon 100%

La Palma Red (Reserva)

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Vina La Rosa Nồng độ:  14% Giống nho: Cabernet Sauvignon 100%
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Vina La Rosa

Nồng độ:  13%

Giống nho: Chardonnay

La Palma White

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Vina La Rosa Nồng độ:  13% Giống nho: Chardonnay
Mua hàng

Xuất xứ: Chilê

Nhà sản xuất: Vina La Rosa

Nồng độ:  13,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon 100%

La Palma Red

0 ₫

Xuất xứ: Chilê Nhà sản xuất: Vina La Rosa Nồng độ:  13,5% Giống nho: Cabernet Sauvignon 100%
Mua hàng

Giống Nho : Syrah

Nồng Độ : 15%

Dung Tích : 750ml

Henley Farrm Clos Otto Shiraz

0 ₫

Giống Nho : Syrah Nồng Độ : 15% Dung Tích : 750ml
Mua hàng