Tertre du Moulin

  • HPP01
  • Chanel

Xuất xứ: Pháp

Đẳng cấp: Saint Emillon Gran Cru

Niên vụ: 2013

Nồng độ: 12,5%

Đẳng cấp: Saint Emillon Gran Cru

Niên vụ: 2013

Nồng độ: 12,5%

Sản phẩm cùng loại