Torridoro Cabernet - Merlot

  • HPY02
  • Chanel

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuât: Rocca & Figli

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Nồng độ: 14,5%

Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Sản phẩm cùng loại