Torridoro Negroamaro

  • HPY03
  • Chanel

Xuất xứ: Ý

Nhà sản xuât: Rocca & Figli

Nồng độ: 14%

Giống nho: Negroamaro

Nồng độ: 14%

Giống nho: Negroamaro

Sản phẩm cùng loại